Zetor-Vas Kft.
Oktatás
Oktatás

T - kategóriás képzés

Jelentkezz most a folyamatosan induló T-kategóriás képzéseinkre

Kinek van szüksége T-kategóriás jogosítványra? 

Mindenkinek, aki fekete rendszámos traktorral szeretne 1 vagy 2 nehéz pótkocsit vontatni.


Mikor indul a következő tanfolyam?

A tanfolyamok folyamatosan indulnak, a beiratkozás után azonnal elkezdhetőek.


Hol indul a következő tanfolyam?

Nyíregyházán, a Zetor-Vas Kft. telephelyén


Hogyan tudok jelentkezni?

Küldd el a nevedet és a telefonszámodat az iroda@zetorvas.hu email címre, vagy hívd a +36 70 415 3921 vagy a  +36 30 915 1805 -ös számot.


Mennyibe kerül a tanfolyam?

175.000 Ft képzési díj + 20.700 Ft vizsgadíj, öszesen 195.700 Ft


 

A képzés részletes tájékoztatója: 


A "T" kategória fogalma
Nemzeti kategória: mezőgazdasági vontató és két nehéz pótkocsi, lassú jármű és pótkocsi. 

Mezőgazdasági vontató: mely olyan kerekes vagy lánctalpas jármű, amelyet pótkocsi vontatására, és mezőgazdasági vagy erdészeti berendezések vontatására, hordozására és működtetésére alakítanak ki. 25 km/h-nál nagyobb sebességre képes, valamint teher és személy szállításra is alkalmas lehet.

Lassú jármű: mely saját motorral rendelkezve sem képes 25 km/h-nál nagyobb sebesség elérésére. A lassú járművek közé tartozhatnak például a kis elektromos autók, és bizonyos önjáró munkagépek (pl. gumikerekes markológép) is. A lassú járműveknek piros karakterű rendszámuk lehet.

Milyen vezetői engedéllyel vezethető? ("T")

A "T" kategóriába tartozó

·       mezőgazdasági vontató és könnyű pótkocsija a "T" kategóriára, vagy a "B", "C", "D" és "TR" kategóriák valamelyikére érvényesített vezetői engedéllyel;

·       mezőgazdasági vontató és két nehéz pótkocsi a "T" kategóriára, vagy a "TR" kategória, illetve a "C1+E" és "C+E" kombinált kategóriák valamelyikére érvényesített vezetői engedéllyel;

·       lassú jármű és pótkocsija a "T" kategóriára, vagy bármely nemzetközi kategóriára, illetve a "TR" kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethető.

Még milyen jármű vezetésére jogosít? ("T")

A "T" kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethető még a kerti traktor és az állati erővel vont jármű, de legfeljebb az engedély kiállítását követő tíz évig. Bármely nemzeti kategória csak belföldön történő járművezetésre jogosít.

A tanfolyamra való felvétel feltételei ("T")

Tanfolyamra az vehető fel, aki

16 éves, vagy annál legfeljebb fél évvel fiatalabb;
írásbeli nyilatkozata alapján a 326/2011 (XII.28) Kormány rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel;
alapfokú iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány
Felvétel a tanfolyamra:

A jelölt kitölti az elektronikus jelentkezési lapot. A jelentkezési lap megfelelő rovatainak, valamint a hátoldalon lévő nyilatkozati rovatok kitöltésért, annak valós tartalmáért, a jelentkező a felelős. Kitöltés után, a kinyomtatott példányt alá kell írni, és átadnia Zetor-Vas Kft. megbízottjának.

Az ügyintéző szóban vagy írásban tájékoztatja a képzésben résztvevőt a tanfolyam megnyitó foglalkozás(ok) helyéről és idejéről,vagy e-learning tanfolyam esetén a tanfolyam megkezdésének feltételeiről. Ebben felkéri a képzésben résztvevőt, hogy atanfolyammal kapcsolatos tájékoztatót tanulmányozza át, mely megtalálható a kirendeltségek ügyfélfogadójában, vagy honlapunkon.

A tanfolyamnyitó foglalkozásokon minden képzésben résztvevő képzési szerződést kap, melynek átvételét és annak tartalmának megismerését aláírásával igazolja.

A tanfolyamra az vehető fel, aki a fenti feltételeknek megfelel, aki a megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásának feltételéül meghatározott életkort betöltötte vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb, továbbá megfelel a 13/1992.(VI.26.) NM rendelet 1.§, 41/2004.(IV.7.) GKM rendelet meghatározott egészségügyi és pályaalkalmassági, valamint a 35/2000. (XI.30.) BM rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek.

Iskolavezető:
Őze Viktor

E-mail: ozeviktoros@gmail.com

Tel: 0036702789097

Kapcsolattartó: Vas Veronika
E-mail: iroda@zetorvas.hu

Tel: 06309151805

Ügyfélfogadás:
4400 Nyíregyháza, Szabadságbokori út 6 –Zetor-Vas Kft telephely

Tel.: 06/42/401-628

Nyitva tartás: 08.00-16:00 óra

Telephely, oktatási helyszín:
4400 Nyíregyháza, Szabadságbokori út 6 – Zetor-Vas Kft telephely

Tel: 06/ 42/ 401-628

A tanfolyam tantárgyai ("T")

Alapismeretek: 46 óra 

Közlekedési ismeretek 
Járművezetés elmélete
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek 
Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás és rakodás
Elméleti foglakozásról az esetleges hiányzását a tanuló, az elméleti oktatóval egyeztetheti, és beszéli meg a hiányzó tananyag pótlását 

Gyakorlat összesen: 34 óra 

Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés: 10 óra
Alapoktatás: 6 óra 
Főoktatás: 18 óra
Elmélet és gyakorlat óraszám összesen: 80 óra

Tanfolyam  díja
ELMÉLETI DÍJ:

Közlekedési ismeretek: 24 óra 
Járművezetés elmélete: 6 óra
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek: 6 óra 
Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás és rakodás: 10 óra
Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés: 10 óra                                                               
Összesen: 45.000 Ft

GYAKORLATI DÍJ:

VEZETÉSI GYAKORLAT

Alapoktatás: 6 óra
Főoktatás:18 óra                                                             
Összesen: 130. 000 Ft

Részletezve a vezetési gyakorlat díja:

ALAPOKTATÁS: 6 óra ( rutinpálya)
FŐOKTATÁS: 18 óra ( 9 óra városi vezetés, 5 óra országúti vezetés, 4 óra könnyű terepen való vezetés)
+1 óra vizsga ( rutin+ forgalmi vizsga)

ÖSSZESEN :       25 óra

Vezetési óra díja : 5200 Ft/óra, azaz összesen 130.000 Ft

VIZSGADÍJAK:

Vizsgatárgyak ("T")

Elmélet: Közlekedési alapismeretek írásbeli vizsga, Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás írásbeli vizsga. 
Gyakorlat: Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés, rutin, forgalmi vizsga.

Vizsgadíjak ("T")

Aki szóbeli vagy írásbeli elméleti vizsgát kér, annak költsége:                                          6.000 Ft

Közlekedési alapismeretek vizsga

4.600 Ft  

Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás vizsga

4.600 Ft  

Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés gyakorlati vizsga

4.400 Ft  

Rutin gyakorlati vizsga

3.500 Ft  

Forgalmi gyakorlati vizsga

3.600 Ft  

Összesen

20.700 Ft  

A pótvizsga díja megegyezik az alapvizsga díjával..

Tandíj összesen: 175.000  Ft + vizsgadíj

Az elméleti képzés online is elvégezhető. A tandíj megegyezik a tantermi képzés díjával.

Tandíj befizetésének módja: készpénzzel, átutalással, részletfizetési lehetőséggel

Részletfizetési lehetőség:

beiratkozáskor 80.000 Ft, majd a fennmaradt összeg befizetésére 2 részletben van lehetőség:
1.részlet BÜ+RU vizsga előtt
2.részlet FORGALMI vizsga előtt
Nem a tanfolyami díj része:

E-Educatio Információtechnológia Zrt "T" kategóriás vizsgafelkészítő és oktatóanyag 85.53  : 4.500 Ft /30nap/12 óra
továbbá ennek az oktatóprogramnak a pótóra díja: 3900 Ft/30nap/10óra

Online hatósági képzés póthozzáférés díja: 3600 Ft /10óra/30 nap
Elsősegély oktatóanyag Etitan programmal- 6000.-Ft /24 óra/90 nap
Elsősegély vizsga nem része a képzésnek.

           Vizsgára való jelentkezés a Magyar Vöröskereszt megyei szervezeteinél lehetséges.

Sikertelen vizsga esetén fizetendő díjak:

Sikertelen Kresz vizsga esetén- vizsgahelyszínen fizetendő  9200 Ft pótvizsga díj
Sikertelen rutin vizsga esetén:  5200 Ft/ pótóra(szükség szerint)+3500 Ft pótvizsga díj
Sikertelen forgalmi vizsga esetén :5200 Ft/pótóra (szükség szerint) + 3600 Ft pótvizsga díj
Sikertelen Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés vizsga esetén: 4400 Ft pótvizsga díj
Felmentést kap közúti elsősegély tanfolyam alól az, aki szakirányú végzettséggel rendelkezik, ezt a tanfolyamot már  elvégezte és igazolja, valamint 1984.január 1. utáni érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik.

További felmentések:

2. sz. melléklet

Egyes tantárgyak foglalkozásai és vizsgakötelezettség alóli felmentések, a 24/2005. GKM rendelet alapján

Mentesítések

Az alább felsorolt képesítéssel rendelkező tanulókat – az „A” és „B” kategória, továbbá az „A1”, „A2” és „B1” alkategória  kivételével – a tanfolyam adott tantárgyának foglalkozásain a részvétel alól az iskolavezető mentesíti. A vizsgakötelezettség alóli mentesítés kezdeményezése, a felmentés alapjául szolgáló – az iskolavezető által hitelesített – okirat fénymásolatának a jelentkezési laphoz való csatolásával történik. A vizsgakötelezettség alóli mentesítést a kérelemre a közlekedési hatóság engedélyezi.

Az egyes kategóriák és egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alól adható felmentések

Mentesítések a „szerkezeti és üzemeltetési ismeretek” és a „biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés” tan- és vizsgatárgyakból

 Bármely egyetemen, főiskolán szerzett

gépész-, autógépész-, közlekedés mérnöki vagy üzemmérnöki oklevél;
gépész-, autógépész-, közlekedés mérnöktanári oklevél;
gépész-, autógépész-, közlekedés üzemmérnöki műszaki tanári oklevél;
szakirányú műszaki oktatói oklevél.
A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Főiskolai Karon és a jogelőd Katonai Főiskolán szerzett

harcjármű üzembentartó szakos oklevél;
katonai gépjármű üzemeltető szakos oklevél;
gépjármű technikus tiszti képesítés;
harcjármű üzemeltetői üzemmérnök.
„Műszaki ismeretek” szakos szakoktatói oklevél (vagy ezzel egyenértékű képesítés).
Technikusi oklevél (szakközépiskolai érettségi)
közúti járműgépész;
közlekedésgépész;
gépjármű-technikai;
gépjárműüzemi;
mezőgazdasági gépész;
mezőgazdasági gépjavító;
építőgépész;
gépjárművezető és -karbantartó.
Szakképesítés – szakmunkás bizonyítvány
autószerelő;
anyagmozgatógép-szerelő;
építőgép-szerelő;
mezőgazdasági gépszerelő;
gépjárművezető és -karbantartó;
mezőgazdasági gépész;
fakitermelési gépkezelő;
állattartó telepi gépész;
kertészeti gépész;
növénytermesztő gépész;
erdőgazdasági gépész;
mezőgazdasági gépszerelő és gépüzemeltető;
mezőgazdasági gépjavító és karbantartó.
A közúti járművezetői vizsgáztatás keretében szerzett gépjárműkezelői bizonyítvány.
A felsorolt szakképesítéseket adó oktatási intézmények hallgatói részére iskolai tantervbe építetten szervezett közúti járművezetői tanfolyam esetén a felmentés megadható, a vizsgaigazolás azonban csak az érettségi bizonyítvány (technikusi oklevél, szakmunkás végzettséget, illetve szakképesítést igazoló bizonyítvány) bemutatása esetén állítható ki. Ha a felmentést szervezetten megkérte az iskola, de a vizsgázó a felmentéshez szükséges iskolai végzettségét igazoló okiratot (még) nem tudja bemutatni, a felmentett tárgyakból a vizsgázó kérheti a vizsga letételét. Valamennyi vizsga sikeres letétele esetén – az egyéb feltételek teljesülése mellett – a vizsgaigazolást a vizsgázó részére ki kell adni.

A mentesítési kérelmek elbírálásakor a szakma megnevezését és a szakképesítés szakmai tartalmát kell meghatározónak tekinteni.

4.1.2. A „Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés” vizsgatárgy alóli további mentesítések

A „Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés” vizsgakötelezettség alól mentesül a 11. § (3) bekezdés c) pontja értelmében, aki  meglévő „Lassú jármű” vezetői igazolványa alapján mezőgazdasági vontató vezetésére „T” kategóriás vizsgát kíván tenni.

4.1.3. Mentesítések a „Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás” tan- és vizsgatárgyból

Munkavédelmi szakképzés keretében szerzett szakképesítés
Munkavédelmi szakmérnöki oklevél;
munkavédelmi üzemmérnöki oklevél;
felsőfokú munkavédelmi szakképesítő egyetemi tagozaton szerzett oklevél;
munkavédelmi technikusi oklevél;
középfokú munkavédelmi szakképesítő oklevél.
A közúti járművezetői vizsgáztatás keretében 1993. január 1-je után tett sikeres vizsga a „Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás” vizsgatárgyból.
A vizsgára bocsátás feltételei ("T")

Elméleti vizsgára az bocsátható, aki

10. § (1) Elméleti vizsgára az bocsátható, aki a)2 2 Megállapította: 45/2013. (VIII. 7.) NFM rendelet 7. § (1). Hatályos: 2013. VIII. 15-től. Módosította: 2/2014. (I. 24.) NFM rendelet 4. § b). a tanfolyam elméleti részét az 5. § (3) bekezdésében foglaltak szerint elvégezte és az első vizsgaeseményig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint kilenc hónap telt el, továbbá a 7. § szerinti igazolást a közlekedési hatóság részére a jelentkezési lapon bemutatta vagy annak elvégzése alól a 4. § (6) bekezdésében foglaltak alapján mentesült, továbbá aki a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló rendelet alapján tanfolyammentes vizsgát tehet,
a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte;
16 éves, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb, és
a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek. 
(Aki meglévő lassú jármű vezetői igazolványát mezőgazdasági vontató vezetésére kívánja kiterjeszteni, mentesül az elméleti vizsgakötelezettség alól.)

Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki

az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott;
a kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette;
16 éves;
a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek;
a forgalmi vizsgához sikeres rutin vizsgát tett. 
(Aki meglévő lassú jármű vezetői igazolványát mezőgazdasági vontató vezetésére kívánja kiterjeszteni, mentesül a tanfolyam elméleti részének elvégzése alól.)

A sikeres vizsgáról a közlekedési hatóság vizsgaigazolást állít ki, amelyet a sikeres vizsgát követő három munkanapon belül elektronikus úton továbbít az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére. (A vizsgaigazolás kiadásának feltétele a jogszabályban meghatározott vizsgáztatási előírásoknak a vizsgázó eleget tett, valamint az alapfokú iskolai végzettségét a jogszabályban meghatározottnak megfelelő módon igazolta)

A tanuló a megszerezni kívánt képesítéshez szükséges egyéb igazolások (pl. elsősegélynyújtási ismeretek megszerzésének igazolása) birtokában kezdeményezheti az illetékes közlekedési igazgatási hatóságnál a vezetői engedély kiállítását.

Külföldi állampolgárok esetében a vezetői engedély kiállításának előfeltétele, hogy az ügyfél az okmány kiállítását megelőző legalább 6 hónapos folyamatos magyarországi tartózkodását igazolja.

Ezt a tényt a képzésre jelentkezőnek a jelentkezéskor bizonyítania kell.

A képzésben résztvevő jogai:

A képzés megkezdése előtt tájékozódni és megismerni a képzőszerv vállalási feltételeit.
A képzést megszakítani, a befizetett és a még fel nem használt tandíjat a meghatározott feltételek mellett visszakérni és a tanfolyam elvégzett részéről hivatalos igazolást kérni.
Az elméleti tanfolyamon a hiányzások pótlásának érdekében akár több tanfolyamot is igénybe venni.
A megbeszélt gyakorlati vezetési órákat - legalább 24 órával előtte – lemondani.
A gyakorlati vezetésnél a megbeszélt időponttól indokolt esetben 10 percet késni (pl. tömegközlekedési eszköz késése).
A képzési szolgáltatással kapcsolatos észrevételeit, panaszait megtenni, oktatócserét kezdeményezni. (Panaszkezelési szabályzatunk mellékletben megtalálható, illetve az ügyfélfogadó helyiségekben áttekinthető).
Titoktartást követelni a képzőszervtől és oktatójától egyaránt személyiségeit érintő kérdésekben. Kivéve a képzési szerződésben meghatározott, a jelentkezési lapon és annak mellékleteit képező okmányokon szereplő személyes és különleges adatok kezelésében.
Amennyiben a képzés, a Zetor-Vas Kft. részére felróható bármilyen okból félbeszakad vagy meghiúsul, a képzésben résztvevő kérésére további képzéséről a képző köteles - más képzőszerv igénybevételével - gondoskodni, illetve a képzésben résztvevő kártérítési igényt érvényesíthet.
A képzésben résztvevő kötelességei:

A képzőszerv iskolai és pénzügyi rendtartását elfogadni és azt betartani.
A képzési szerződésben rögzített képzési díjakat a képzés megkezdése előtt teljesíteni, befizetni.
Az elméleti és gyakorlati foglalkozásokon józan, kipihent állapotban és az oktatási körülményekhez igazodó kulturált öltözetben megjelenni.
Az általános emberi normákat megtartani és a foglalkozásokon kulturáltan viselkedni, aktívan közreműködni.
A tanfolyami órákra készülni és az oktatói utasításokat követni, különösen fontos ez a gyakorlati vezetésnél.
Késés esetén az oktatóra 30 percet várni.
Mulasztásait, hiányosságait pótolni.
Abban az esetben, ha a gyakorlati képzés a képzésben résztvevő tulajdonában lévő, vagy általa bérelt járművön történik, a járműnek a váltási helyszínre történő szabályos eljuttatása (1/1975.(II. 5.) KPM-BM együttes rendelet).
A képzés folyamán a munkavédelmi, tűzvédelmi, egészségügyi előírásokat betartani.
A képzésben résztvevő áthelyezésének módja:

Ha a képzésben résztvevő tanulmányit más képzőszernél kívánja folytatni, a képzőszervnek az „Képzési igazolás”nyomtatványt a képzésben résztvevő kérésére ki kell állítani. A kiállítás megtagadásával a képzésben résztvevő másik képzőszervhez történő áthelyezését megakadályozni nem lehet.
A nyomtatványt 3 példányban kell kitölteni.
Az igazolás kitöltése után egy példány az elbocsátó szervnél marad, két példányt vagy a kérelmezőnek kell átadni, vagy 3 napon belül a Közlekedési Felügyelőséghez kell továbbítani.
Amennyiben a képzésben résztvevővel kötött szerződésben a felek a képzésben résztvevő eltávozása esetén további díjak megfizetésében állapodnak meg, a szerződés szerinti további díjak megfizetése a képzésben résztvevő áthelyezésekor esedékes.
A képzőszerv kötelezettségei:

A képzés feltételeit a hatályos jogszabályoknak megfelelően, mint a személyi és tárgyi feltételeket folyamatosan
biztosítani.
A képzési szerződésben elfogadott és aláírt feltételek alapján a szolgáltatást teljesíteni a szolgáltatási díjról számlát
kiállítani.
Az ügyfél adatait az ügyfél nyilatkozatának megfelelően kezelni.
Az írásos tájékoztatóban ismertetett feltételeket betartani.
A gyakorlati oktatás óradíjának esetleges emeléséről a képzésben résztvevőt tájékoztatni.
A vizsgára bocsátás feltételeinek teljesülése után a képzésben résztvevőt vizsgára bocsátani.
A képzőszerv jogai

Az elméleti valamint a gyakorlati alapképzés helyszínét közigazgatási területen belül módosítani.
A gyakorlati oktatás óradíját indokolt esetben az oktatás költségeire jelentős hatást gyakorló gazdasági változások esetén megváltoztatni.
A képzési díjhátralék esetén a képzési szolgáltatást szüneteltetni.
Az írásos tájékozatóban ismertetett feltételeket betartatni.
Észrevételek, bejelentések, panaszkezelés:

A Zetor-Vas Kft minőségpolitikájában meghatározza azokat az elveket, prioritásokat, melyek szellemében szeretnék elvégezni az Ön képzését. Annak érdekében, hogy a képzés gazdaságosan és sikeresen zajlódjon fontos, hogy minden olyan észrevétel, panasz a vezetőség tudomására jusson, amely a képzési folyamatot bármilyen módon negatívan befolyásolja, mert csak így tudjuk azonnal javítani a hibát. Kérjük ezért, hogy mindazt, ami Önt zavarja a képzés folyamatában, azonnal jelezze. A képzés folyamatával kapcsolatos apróbb javaslataikat, észrevételeiket elsősorban az oktatónak jelezzék. Amennyiben az oktató nem tud megnyugtató megoldást ajánlani, úgy a kirendeltség vezetőknek jelezzék a problémát telefonon, írásban illetve személyesen. Az iskola  ügyfélfogadójában található „Vásárlók könyve” melybe panaszait, észrevételeit bejegyezheti. A kirendeltség vezetők munkaköri kötelessége minden panasz írásos rögzítése, kivizsgálása, helyesbítő intézkedések megtétele, a Zetor-Vas Kft. panaszkezelési szabályzatának megfelelő eljárási rend szerint. Az ily módon sem rendezhető ügyek esetén a szakmai felügyeleti szervünkhöz fordulhat. Amennyiben úgy érzi, hogy észrevételét, panaszát nem kezelték megfelelő empátiával, vagy a meghozott intézkedéseket nem tartja kielégítőnek, kérjük, forduljon a Zetor-Vas Kft. ügyvezető igazgatójához. Ha úgy érzi, hogy ügyét csak egy független szervezet képes objektíven elbírálni, panaszával fordulhat a szakmai tevékenységünket felügyelő KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlatolt Felelősségű Társasághoz, mely szervezet hivatalból folytatja le a vizsgálatot, és szükség esetén egyéb illetékes hatóságok eljárását is kezdeményezi

Helyileg illetékes megyei szervezet címe:

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály

4400 Nyíregyháza, Törzs utca 108.

Tel: 42/596-166

Oktatás helyszínei:

Nyíregyháza :   4400 Nyíregyháza, Szabadságbokori út 6- elméleti, gyakorlati ( Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés)

                        Örökösföld vizsgacentrum (4400 Nyíregyháza, Törzs u. 108.) Rutin-Forgalom

Oktatójármű típusa: Zetor Proxima 10541

Vizsga helyszíne:

( Nyíregyházi képzés esetén) -elméleti ill. gyakorlati –

KAV Közlekedési Alkalmassági Vizsgaközpont Nonprofit Kft

                                               Kelet-Magyarországi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály

                                               Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály

                                               4400 Nyíregyháza,Törzs u.108

A gyakorlati oktatást az autósiskola szervezi és biztosítja a tanulónak.

A tanulónak joga van  a tanfolyam bármely szakaszában kérni az áthelyezését másik autósiskolához. A tanulóáthelyezés díjtalan, csak az addigi szolgáltatást kell megfizetni.

A tanulónak bármilyen problémája adódik a tanfolyam elvégzésével kapcsolatban, akkor az Autósiskolához, vagy a

KAV Közlekedési Alkalmassági Vizsgaközpont Nonprofit Kft

Kelet-Magyarországi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály

4400 Nyíregyháza,Törzs u.108

Tel.: (42)596-166

Cím: 4400 Nyíregyháza, Törzs u. 108.

E-mail: kepzesvizsga@kavk.hu

Engedélyező, és a tevékenységet ellenőrző hatóság:

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
1119 Budapest, Than Károly utca 3-5.

Innovációs és Technológiai Minisztérium
Közlekedési Hatóság

1138 Budapest, Váci út 188. |  Tel.: 06 1 373 1400  | Email: ugyfelszolgalat@itm.gov.hu

Hozzánk áthelyezővel érkező tanulók egyszeri regisztrációs díja: 6000 Ft.  Az óradíjuk 4.800Ft/óra, vizsgadíjuk egységes.

Kezdő vezetői engedély ("T")

A kezdő vezetői engedélyre vonatkozó rendelkezések nem alkalmazhatóak nemzeti kategória esetén.

Az információk részben az Innovációs és Technológiai Minisztérium Közlekedési Hatóság honlapjáról származnak. https://www.nkh.gov.hu/web/kozuti-gepjarmu-kozlekedesi-hivatal/kepzesi-es-vizsgaztatasi-foosztalyhoz-tartozo-tevekenysegek.

Ajánlatkérés

Töltse ki a mezőket és küldje el kéréseit.
A mező kitöltése kitöltése!
A mező kitöltése kitöltése!
A mező kitöltése kitöltése!